تیم پژوهشی و تحقیقاتی تی هایا ، از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۷ با جستجو در انواع مصرف چای در مناطق مختلف ایران و بوم شناسی ، محصول نهایی بسته بندی را در چند گروه ذیل با توجه به ذائقه مردم عزیز کشورمان دسته بندی کرد ، لازم به ذکر است هدف اصلی این مجموعه استفاده از نواع چای و...

ادامه مطلب