ضایعات چای هایا (1)-min

ضایعات چای چیست ؟

بدون دیدگاه
ضایعات چای چیست؟ پس ازانجام مراحل مختلف روی گیاه چایی camellia sinensis ضایعاتی از ساقه و چوب برجای می ماند. این ضایعات چای در کارخانه های چای سازی پس از…
ادامه مطلب
فهرست